Kategori: Nyheter

Dette er de vanligste skadene ombord i fiskebåter 31.5.19#2

De mest alvorlige personskadene ombord i fiskebåter skyldes støt og klemskader, og at fiskerne snubler og faller.

Det viser statistikken over personskader i fiskerinæringen fra Sjøfartsdirektoratet.

De siste fem årene er det registrert 107 alvorlige personskader på fiskebåter i Troms og Finnmark. 36 prosent av disse skadene kom som følge av at medlemmer av besetningen ble truffet av en bevegelig gjenstand eller kom i klem mellom gjenstander ombord. Nesten like mange skader (30 prosent) oppstod som følge av fall på samme nivå eller til et lavere nivå i båten.

Tromstrygdskolen i Tromsø 2 november

Tromstrygdskolen i Tromsø
Radisson Blu 2. november kl. 10:00.

Et av temaene som vil bli snakket om er:
Båter mellom 8 meter og 10,67 meter bygget fra og med 1992 og eldre skal i hovedsak være ferdig sertifisert innen 01.januar 2019.

Påmeldingsfristen er satt til torsdag 25 oktober 2018.

Tromstrygd på Nor-Fishing

Tromstrygd stiller også i år på Nor-Fishing i Trondheim på stand F 539 sammen med Troms Fylkeskommune og andre bedrifter fra Troms.

Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen for besøk.

Skulle det behøves adgangskort så er det bare å ta kontakt med Tromstrygd!

 

Vi fokuserer på sikkerhet og livsstil med følgende innlegg på onsdag 22 august kl. 12.00

Bjarne Østerud:

Hvorfor omega-3 fettsyrer og andre sjømatprodukter beskytter mot utvikling av sykdommer.

 

Halvard L. Aasjord:

Sikkerhetsforhold på mindre fartøy i den norske fiskeflåten.

 

På kvelden onsdag inviterer vi til middag for våre medlemmer.

Torsdag 23 august har vi som alltid grillmat med tilbehør på uterestauranten fra kl. 16.00

Kom innom messen og skaff deg et invitasjonskort til middag og grillmat!

Nor-Fishing Trondheim

Ole Jørgen Ørjavik (53) blir ny direktør i Tromstrygd.

Ole Jørgen Ørjavik har jobbet i SpareBank 1 Nord-Norge i 16 år. Her har han hatt stillinger som banksjef innen forskjellige
områder i banken, og han har nå ansvaret for forsikring innen pensjonsområdet.
Ørjavik har også en fortid fra 1997 til 2005 som skadesjef i If Skadeforsikring.
Ørjavik har juridisk embetseksamen fra 1995.

Ørjavik uttaler selv i forbindelse med jobbskiftet:
Tromstrygd er et solid selskap som har sin base i
Nord-Norge og eid av fiskerne som forsikrer båtene sine i selskapet.
Det kommer til å bli spennende, og jeg gleder meg til utfordringen.

Han begynner i Tromstrygd 01. september, og overtar som administrerende direktør 01. november da Eirik Fosland går fra roret.

Tromstrygd ønsker han lykke til!

Linjetegninger

Vi vet at det er mange som har ei utfordring med linjetegninger.

Enkelte av våre kunder har linjetegninger, hvis du har samme båt og trenger tegninger så kan vi sette dere i kontakt.

33 Mørebas L. 10,06 Br. 3,15 plast 1993 mod

29 Grimsøy L. 8,82 Br. 3,14 plast 1985 mod

31 Viksund forlenget L. 10,57 Br. 3,05 plast 1975 mod

35 fot fra Henriksens Båtbyggeri. L. 10,56 Br. 3,88 aluminium 1985 mod

Solnes L. 10,60 Br. 4,10 aluminium 1989 mod

34 Kulkuri L. 10,35 Br. 3,40 plast 2001 mod

Solnes L. 10,53 Br. 3,88 aluminium 1987 mod

28/30 Malo L. 9,25 Br. 3,20 plast 1986 mod

33 Libra L. 9,99 Br. 3,35 plast 1986 mod

35 fot Sandøy L. 10,48 Br 3,82 plast 1987 mod

28 fot Malo L. 8,63 Br 7,71 plast 1973 mod

 

Har du tegninger og har lyst til å fortelle det, så ta kontakt med oss!

 

NY FORSKRIFT FOR FISKEBÅTER UNDER 500 BRUTTOTONN.

Da er den nye forskriften for fiskefartøy under 500 BT fastsatt og gjelder fra 01. januar 2017.

Det forventes fra Sjøfartsdirektoratet at sikkerhetsstyringssystemet er etablert og tatt i bruk inne 01. juli 2017.

Båter over 500 BT har som kjent tidligere fått pålegg om etablering av ISM-sikkerhetsstyringssystem.

Vedlagt følger:

  • Orientering fra Sjøfartsdirektoratet om forskriften
  • Forskriften for båter under 500 BT

 

Når det gjelder bestemmelsene i Nordisk Sjøforsikringsplan, er de som følger når det gjelder sikkerhetsforskrifter:

  • 3-22. Sikkerhetsforskrifter

Med sikkerhetsforskrifter menes påbud om forholdsregler for å forebygge tap, gitt av offentlig myndighet, fastsatt i forsikringsavtalen, gitt av assurandøren med hjemmel i forsikringsavtalen, eller gitt av klassifikasjonsselskapet.

§ 3-25. Overtredelse av sikkerhetsforskrifter

Er en sikkerhetsforskrift overtrådt, svarer assurandøren kun i den utstrekning tapet ikke er en følge av overtredelsen, eller hvor sikrede ikke har overtrådt sikkerhetsforskriften ved uaktsomhet. Dette gjelder likevel ikke hvis sikrede er fører av skipet eller medlem av dets besetning og den forsømmelse han har gjort seg skyldig i er av nautisk art.

Gjelder overtredelsen en spesiell sikkerhetsforskrift, fastsatt i forsikringsavtalen, skal forsømmelse utvist av noen som på vegne av sikrede har plikt til å overholde forskriften eller påse at den blir fulgt, likestilles med sikredes egen forsømmelse.

Assurandøren har bevisbyrden for at en sikkerhetsoverskrift er overtrådt, med unntak av tilfeller der skipet springer lekk mens det er flott. Sikrede har bevisbyrden for at han ikke har utvist uaktsomhet, og at det ikke er årsakssammenheng mellom overtredelsen av sikkerhetsforskriften og tapet.

Høringsuttalelser fra blant andre Fiskebåt og Fiskarlaget i forbindelse med forskriften finner du på hjemmesiden til Sjøfartsdirektoratet under:

https://www.sjofartsdir.no/sjofart/regelverk/rundskriv/forskrift-om-sikkerhetsstyring-for-mindre-lasteskip-passasjerskip-og-fiskefartoy-mv/

Tromstrygd tar sikte på å avholde Tromstrygdskolen i Tromsø for denne fartøysgruppen i løpet av våren, og da vil dette være et sentralt tema.

Ta gjerne kontakt med oss i Tromstrygd hvis det er noe du lurer på.

 

 

Jubileumsgave til våre medlemmer

illustrasjon_nyhet_tromstrygd_50aar

 

 

For 50 år siden ble Tromstrygd stiftet. Som de fleste medlemmene har fått informasjon om tidligere, har styret i denne anledning besluttet å gi våre medlemmer og eiere en jubileumsgave som sendes ut i disse dager.

Les mer

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Tromstrygd
Gjensidig Sjøforsikringsselskap
Grønnegata 72, 9008 Tromsø
Telefon: 77 60 06 00
Telefaks: 77 60 06 01
firmapost@tromstrygd.no

Ta kontakt med oss i dag

Med knappene under her finner du vår Facebook-side og YouTube-kanal. Du kan trykke for å maile oss, ringe oss eller finne oss på Google Maps.

Vakttelefon 77 60 06 00

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy. Ved fare for forlis eller annen nødsituasjon skal vanlige nødprosedyrer følges. Ved havari kan vi kontaktes når som helst på døgnet. 

Klikk her for å lese vår havariinstruks